Managementul deseurilor

  • colectarea selectiva si depozitarea  deseurilor in containere conform destinatiei( cu respectarea codului culorilor si categoriilor de deseuri)
  • transportul deseurilor  menajere, vegetale la rampe autorizate
  • transportul deseurilor reciclabile la centre specializate in scopul valorificarii
  • evidenta si raportarea cantitatilor de deseuri in scopul limitarii cantitatilor generate
  • eliminarea factorilor de risc asupra omului, animalelor si asupra mediului: colectare si eliminare eficienta, igienizare si dezinfectare pubele, spatii si rampi de depozitare, efectuare transport cu mijloace specializate
  • interventii imediate  in cazuri neprevazute